Photo
Họ và tên Cai Việt Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 4882 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 36504 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Diệu Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thái
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thaichv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Đình Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 1605 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Đức Ái
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 39001 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Trình
Giới tính Nam
Website http://trinhchvtanan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 33769 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Cù Huy Quảng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 50 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Hồng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranhongchv
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 17051 (xem chi tiết)